Voorwaarden online afspraak maken:

 • Uw gegevens worden opgenomen in de database van de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale (deze worden alleen gebruikt voor onze werkzaamheden).
 • Vanuit deze database krijgt u van ons een bevestiging per mail, dat u bent opgenomen in het klantenbestand van de Gelderseschoorsteenveegcentrale.
 • Door middel van een inlogcode kunt u bij uw gegevens.
 • We zullen altijd proberen zo economisch mogelijk te plannen. We kunnen uw afspraak naar voren halen of iets naar achter plaatsen. Die mogelijkheid heeft u en hebben wij.
 • Frequentie kunnen we instellen op 2 x per jaar, 1 x per jaar of eens in de twee jaar.
 • De laatste veegdatum hanteren wij als maatstaaf. U krijgt, afhankelijk van het seizoen, vroegtijdig bericht via de mail met het verzoek om weer online een (onderhouds)afspraak te maken.
 • Zorg er altijd voor dat we uw juiste e-mail gegevens hebben (geef veranderingen door).
 • Een afspraak maken kunt u online via de website.
 • U krijgt een bevestiging van de gemaakte afspraak.
 • De afspraak die u heeft gemaakt, kan tot 48 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Binnen 48 uur is het niet mogelijk om de afspraak te annuleren i.v.m. planning.
 • Indien u binnen 48 uur voor de geplande afspraak uw afspraak annuleert, zullen er kosten in rekening worden gebracht.
 • Twee dagen van te voren krijgt u een herinnering van onze afspraak.
 • Deze voorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Gelderseschoorsteenveegcentrale.

TARIEVEN SCHOORSTEENVEGEN
Eerste kanaal               € 52,50
Meerdere kanalen      € 36,50

De prijzen zijn inclusief BTW en voorrijkosten en gelden voor werkzaamheden in één woning.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:

Klik hier voor de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale. 

Vragen kunt u stellen middels het contactformulier. Uiteraard is de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale

De Gelderse Schoorsteenveeg Centrale is een erkend en gediplomeerd schoorsteenveger en is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, de ASPB.