Brandpreventie

Dit is noodzakelijk omdat er zo’n 10.000 schoorsteenbranden per jaar in Nederland voorkomen. Bij circa 2.500 van die branden komt de brandweer er aan te pas.

Een schoorsteenbrand ontstaat meestal doordat de aanslag in het rookkanaal (een dikke laag zeer brandbaar creosoot ) in brand vliegt. Dit gebeurt bij een temperatuur van ongeveer 500° C. Deze creosoot, een teerachtige laag, wordt gevormd uit onverbrande deeltjes, die bij de verbranding het rookkanaal ingaan. De mate waarin deze onverbrande deeltje ontstaan, hangt nauw samen met de keuze en het gebruik van de kachel of haard, het type schoorsteen, de staat van de schoorsteen en de wijze van stoken.

Overigens: Verkeerd stoken bevordert ook de uitstoot van schadelijke stoffen via de schoorsteen. Ook binnenshuis komen bij verkeerd gebruik te hoge concentratie schadelijk stoffen vrij.

Koolmonoxide: “levensgevaarlijk”

Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas, kolen en hout ontstaat het giftige gas koolmonoxide (Co). Koolmonoxide is een geurloos, kleurloos en levensgevaarlijk. Het is de doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Co verdringt de zuurstof in het bloed. Dat leidt tot bewusteloosheid en, als er niet snel ingegrepen wordt, leidt het tot de dood. Daarom is een goede toevoer van verse lucht en een onbelemmerde afvoer van verbrandingsgassen in huis zo noodzakelijk.

Waar moet u op letten voor een goede verbranding

• De waakvlam moet blauw zijn, is de waakvlam oranje en of hoger dan normaal, dan is er sprake van onvolledige verbranding.
• Beslagen ruimtes wijzen er op dat de waterdamp bij de verbranding vrij komt en niet goed wordt afgevoerd.
• Hebt u vaak last van branderige ogen, hoofdpijn en/of flauwtes of rode appelwangen, dan kan dat wijze op een te hoge Co -concentratie.

TARIEVEN SCHOORSTEENVEGEN
Eerste kanaal               € 55,00
Meerdere kanalen      € 37,50

De prijzen zijn inclusief BTW en voorrijkosten en gelden voor werkzaamheden in één woning.

Na het vegen van uw schoorsteenkanaal krijgt u van de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale een certificaat voor de brandverzekering! Er wordt ten alle tijden een trekproef gedaan om te kijken of u schoorsteen goed functioneert.

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale

De Gelderse Schoorsteenveeg Centrale is een erkend en gediplomeerd schoorsteenveger en is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, de ASPB.