Het reinigen is geen overbodige luxe!

Schoorsteenvegers zijn reinigers. Vooral van rookkanalen, maar in toenemende mate ook van ventilatiekanalen. De ASPB heeft speciale trainings- en informatiedagen georganiseerd over het reinigen van ventilatiekanalen. De Gelderse Schoorsteenveeg Centrale kan dit voor u uitvoeren. We kunnen daarbij gebruik maken van de schoorsteencamera om het kanaal te inspecteren. De natuurlijke toevoer van lucht wordt gecontroleerd en de ventielen worden uit de openingen gehaald om ze te reinigen. Ook de ventilatiemotor wordt verwijderd en vervolgens deskundig gereinigd.

Ventielkanalen

Mocht het nodig zijn kunnen we de ventielen vervangen. Schone ventilatiekanalen zijn belangrijk voor de gezondheid. In veel woningen schuilt meer gevaar voor de gezondheid dan u lief is. Luchtweginfecties kunnen door huisstofmijt of schimmels worden veroorzaakt; chemische stoffen uit materialen en apparaten irriteren luchtwegen, ogen en huid. Cara, hooikoorts, pollenallergie en dergelijke kunnen te maken hebben met de slechte luchtkwaliteit in uw woning. Hoe dat komt? Veel (nieuwbouw)woningen zijn nagenoeg kierdicht. Er is onvoldoende ventilatiecapaciteit. U kunt er zelf veel aan doen (ramen en deuren tegen elkaar open zetten; luchten; ventileren en infiltreren –door kieren en naden-).

Vragen kunt u stellen middels het contactformulier. Uiteraard is de Gelderse Schoorsteenveeg Centrale ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Wilt u een afspraak maken? Gebruik dan eenvoudig onze “online afspraak maken” applicatie.

TARIEVEN 
Reiniging (max. 3 kanalen) € 149,50

De prijzen zijn inclusief BTW en voorrijkosten en gelden voor werkzaamheden in één woning.

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale

De Gelderse Schoorsteenveeg Centrale is een erkend en gediplomeerd schoorsteenveger en is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, de ASPB.